UVOD

Pokličite nas, 05 994 80 77

Politika in cilji RD Velenje

Vrednota in poslanstvo ribiške družine Velenje sta skrb za ohranitev naravnega habitata in ohranjanje vodnega življa.
Skrbno načrtovanje in upravljanje z vodami, vodnim življem so ključna skrb ribiške družine Velenje. Odgovorno upravljanje in načrtovano ravnanje z ribljim življem, varovanjem okolja, ohranjanjem habitatov favne in flore nam zastavlja jasne določene cilje upravljanja z ribiškim okolišem.

V odnosu do okolja z odgovornim upravljanjem voda in vodnim življem, je načrtovana in dolgoročna smernica nadaljnjega razvoja ribiške družine.

Odnos do varovanja okolja se odraža v skrbi z varovanjem in obnovo habitatov voda in vodnih obrežij.

Cilji ribiške družine Velenje so ohranjanje in varovanje naravne populacije rib, ohranjanje zemljišč in priobalnih območij, ohranjanje pestrosti vrst vodnega življa ter ohranjanje starostne strukture in številčnosti populacij.

Skozi načrtovan in odgovoren odnos do okolja ustvarjamo prihranke in prihodke, ki so ključni za razvoj in napredek ribiške družine Velenje.