GOSPODARSKI PODATKI

Pokličite nas, 05 994 80 77

datum: 25.02.2018

FINANČNI NAČRT RD‐VELENJE ZA LETO 2018

Finančni načrt za leto 2018 je sprejet. Največji predvideni strošek bo nakup rib za vlaganje, največji predvideni prihodek pa bo od članarin in najemnine za gostinski lokal v prostorih RD-Velenje. Predvideno je pozitivno končno stanje.

Plan prihodkov in odhodkov poglejte v priloženi PDF datoteki.

Plan sprejel: Vodstvo RD-Velenje.